Promocje

Program priorytetowy dotyczący przedsięzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych.

 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizuje program mający na celu częściową spłatę kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia emisji spalin. Program jest datowany na lata 2011-2013, a wydawanie środków będzie się odbywać do 31.08.2014 roku.


Krótkie obojaśnienie programu: 

1. Wnioski o dotację muszą być składane w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych programem.

2. Nabór wniosków odbywa się do 30 września każdego roku, w okresie trwania programu, lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych. Maksymalny czas rezerwacji środków - 6 miesięcy.

3. Lista kosztów poniesionych przez wnioskodawcę kwalifikująca się do dofinansowania :
a) zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz wykonanie i modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem kosztów zakupu grzejników).
Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:
- dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej,
- dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej,
- dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej,
b) odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe,
c) wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza do miejskiej sieci cieplnej,
d) wykonanie instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu.

4. Dofinansowanie nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Przykład:

Chcemy zainstalować w domu kocioł gazowy 24 kW. Maksymalna kwota na jaką możemy dostać dofinansowanie wynosi :

24 kW * 800 zł * 40 % = 7680 zł , przy czym koszty kwalifikowane muszą wtedy osiągnąć wartość minimum 19200 zł.

 

Szczegóły programu znajdziecie Państwo na stronie: 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziDOFINANSOWANIA NA KOLEKTORY        Przypominany, że  NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ posiada program realizowany we współpracy z wybranymi bankami, na dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych w formie dopłat na dokonywanie częściowych (w wysokości do 45%) spłat kapitału kredytów bankowych.

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych jak i wspólnot mieszkaniowych.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.

Zapraszamy również do naszego sklpeu znajdującego się przy ulicy Widok 15 w Skierniewicach, z chęcią opowiemy Państwu o zaletach korzystania ze źródeł odnawialnej energii.


LISTA banków współpracujących :

-Skierniewicki Bank Spółdzielczy

-Bank Ochrony Środowiska S.A.

-Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

-SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze

-Krakowski Bank Spółdzielczy

-Warszawski Bank Spółdzielczy

-Credit Agricole Bank Polska S.A. (d. LUKAS Bank S.A.)


Informacje o programie znajdą Państwo również na stronie: NFOŚiGW

Aktualności

Informacje o dofinansowaniach.

20.03.2013


W dziale PROMOCJE znajdą Państwo przydatne informacje na temat bieżących dofinansowań, które można uzyskać na:

1. Zakup oraz instalcję nowych urządzeń ograniczających emisję spalin w ramach priorytetowego programu dotyczącego przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych

2. Dofinansowań na kolektory słoneczne.

Nasze marki
licznik odwiedzin: 372886